O PRODUKCIE

Ekoterm to marka oleju napędowego grzewczego produkowanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. od 1992 r. Jest to jedna z najstarszych marek w tej grupie produktowej. Dwudziestoletnia obecność na polskim rynku paliw grzewczych to kapitał doświadczenia, który przekłada się na najwyższą jakość Ekotermu.

PKN ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje napędowe grzewcze łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania oleju napędowego grzewczego Ekoterm zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające pozytywnie wpływające na ekonomikę zużycia paliwa, a także na żywotność olejowych systemów grzewczych.

Olej spełnia wymagania Polskiej Normy „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” PN-C-96024 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2007 r., Nr 4, poz. 4).

Zastosowanie
Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych.  Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Właściwości:

Parametr

Jednostka

Wartość

Metoda badań

Gęstość w temp. 15 oC, maks. kg/m3 860 PN-EN ISO 3675
      PN-EN ISO 12185
Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 PN-C-04062
Temperatura zapłonu, min. oC 56 PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC, maks. mm2/s 6,00 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny:     PN-EN ISO 3405
- do temp. 250 oC, maks. %(V/V) 65  
- do temp. 350 oC, min. %(V/V) 85  
Temperatura płynięcia, maks. oC -20 PN-EN ISO 3016
Temperatura mętnienia oC 1 PN-EN ISO 3015
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks. %(m/m) 0,3 PN-EN ISO 10370
Zawartość siarki, maks. %(m/m) 0,10 PN–EN ISO 20884
      PN-EN ISO 20846
Zawartość wody, maks. mg/kg 200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks. mg/kg 24 PN-EN ISO 12662
Pozostałość po spopieleniu, maks. %(m/m) 0,01 PN-EN ISO 6245
Barwa2 - czerwona wzrokowo
1 Nie normalizuje się, wartość podawana w atestach.
2 Olej napędowy grzewczy Eksterm Plus powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi

wdrożenie 2015 Icommedia.pl